gedragstherapeut

Wat doen we?

Psychotherapie

Er wordt gedragstherapeutisch gewerkt. Dwz dat enkel therapeutische technieken worden toegepast waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze werken.

Zo'n gedragstherapeutische begeleiding bestaat meestal uit een reeks gesprekken.In het eerste gesprek wordt gekeken wat de klachten zijn en wordt er een behandelplan opgesteld.Je krijgt concrete tips, handvatten of oefeningen om om te gaan met het probleem of het op te lossen.

Volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht voor hulp bij o.a. de volgende zaken:

Persoonlijkheidsonderzoek

Sommige problemen vinden hun wortel in iemands persoonlijkheid.Het kan interessant zijn eens te kijken hoe je in mekaar zit en hoe je zo geworden bent.

Een persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit het vertellen van jouw levensverhaal via het beantwoorden van vragen en het invullen van vragenlijsten.Dit wordt gescoord en geïnterpreteerd en nadien krijg je een uitgebreide uitleg over jouw trekken en eventuele oorzaken daarvan.Een persoonlijkheidsonderzoek kan ook de aanzet zijn voor therapie, indien bepaalde karaktertrekken lijden veroorzaken.

Intelligentieonderzoek

Door middel van een intelligentietest wordt de intelligentie geobjectiveerd.

Intelligentieonderzoek kan bij volwassenen maar ook bij kinderen vanaf 8 jaar.