therapeut Rotselaar, therapeut Leuven, therapeut Aarschot, therapeut Haacht

Dwangstoornis

compulsief

Behandelplan

Om te beginnen gaan we kijken of er wel degelijk een dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis) is, en zoja, om welk type van dwangstoornis het gaat (smetvrees, magische dwang of controledwang).

Daarna krijg je uitleg over de mechanismen die een rol spelen bij dwang en over de behandeling ervan.

Na een inventarisatie-opdracht wordt je stapsgewijs behandeld met bootstelling en responspreventie, zodat je angsten kunnen uitdoven.

Indien nodig worden ook andere technieken aangeleerd, zoals kansberekeningsmethodes, cognitieve therapie, de vier-stapmethode of tehcnieken uit ACT.