therapeut Rotselaar, therapeut Leuven, therapeut Aarschot, therapeut Haacht

Burn-Out

burn out

Behandelplan

Eerst wordt er getoetst of er sprake is van overbelasting, stress of burn-out.

Nadien krijg je een behandeling in verschillende fases:

  • tot rust komen,
  • stapsgewijze reactivering,
  • analyse van de factoren die tot overbelasting leiden (dit zijn zowel werk-, levens- als persoonsfactoren) en
  • de aanpak van deze factoren.

Een aantal vaak gebruikte behandelingen hierbij zijn: leren nee zeggen, leren delegeren, time-management, perfectionisme aanpakken en levensstijlverandering.Tot slot volgt de begeleiding bij de verandering van de werkfactoren en bij de eventuele herstart op het werk.

-->