therapeut Rotselaar, therapeut Leuven, therapeut Aarschot, therapeut Haacht

Depressie

depressie

Behandelplan

Om te beginnen gaan we kijken of hier sprake is van depressie (een ziektebeeld) of van ongelukkig zijn. Daarnaast wordt er gekeken over welk type depressie het gaat.

Indien er externe oorzaken aan de basis liggen van de depressie, wordt daaraan gewerkt. Daarnaast krijg je een aantal tips om depressie tegen te gaan.

Dan wordt de depressie aangepakt met cognitieve therapie:een zeer deugdelijke techniek om de negatieve gedachten die voortvloeien uit de depressie, maar die de depressie verder aanzwengelen en in stand houden, aan te pakken.

Indien nodig, leer je ook omgaan met problemen en krijg je een ‘anti-piekertraining’.

Tot slot is er een luik hervalpreventie.