therapeut Rotselaar, therapeut Leuven, therapeut Aarschot, therapeut Haacht

Hyperacusis

hyperacusis

Behandelplan

Hyperacusis, of nog overgevoelig horen drijft mensen vaak tot wanhoop.In de behandeling kijken we eerst of er sprake is van hyperacusis, misofonie of fonofonie.Naderhand worden een individueel behandelplan opgesteld.

Typische ingrediënten zijn:

  • psycho-educatie,
  • eventuele behandeling van gehoorverlies,
  • geluidsverrijking : technieken om gewenning aan geluid mogelijk te maken,
  • relaxatie,
  • cognitieve therapie indien negatieve gedachten over storend geluid de gevoeligheid ervoor verhogen en
  • hertraining.

Tot slot worden indien nodig, onderliggende stressoren aangepakt.