therapeut Rotselaar, therapeut Leuven, therapeut Aarschot, therapeut Haacht

Omgaan met ernstige ziekte

Ziekte bijstand

Ernstig lichamelijk ziek zijn heeft een enorme psychologisch impact op een mens.

In deze begeleiding krijgen mensen die ernstig ziek zijn en/of mensen uit hun omgeving, informatie over deze psychische weerslag, alsook tips over hoe zij hiermee kunnen omgaan.

Dit kunnen tips zijn over wanneer wel en wanneer niet informatie vragen aan artsen, en hoe dit te doen.

Hoe rouwen en verwerken. Hoe met je omgeving, je artsen of de zieke bespreken wat je wil en niet wil. Hoe genieten en ontspannen. Indien nodig ook hoe afscheid nemen.